De Niekarkers

Door deelnemers dagbesteding Nijkerk

Verder met hersenletsel

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Mensen met hersenletsel vinden het vaak moeilijk om hun dagelijkse leven op orde te krijgen. Wij bieden activerende en ondersteunende begeleiding, zodat zij leren omgaan met de veranderingen en met hulp van anderen in hun omgeving zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven doen en bepalen. Thuis, op het werk en in hun sociale leven.

Dit doen wij in Nijkerk
De inhoud van de begeleiding verschilt per persoon.

  • Je netwerk werkt; uitbreiden en het kunnen benutten van het sociale netwerk
  • Eigen regie; aanleren en toepassen van vaardigheden om zo zelfredzaam en zelfstandig mogelijk beslissingen te kunnen nemen
  • Talent & ambitie; zicht op eigen talenten en deze te kunnen inzetten op een bedrijfswerkplek of in een arbeidsmatige setting
  • Vaardig& creatief; onderhouden en ontwikkelen van (creatieve) vaardigheden om invulling te kunnen geven aan (veranderd) leven
  • Fit & vitaal; onderhouden en versterken van (motorische) vaardigheden ter bevordering van de algehele vitaliteit en conditie
  • Communicatie; vanuit eigen mogelijkheden leren communiceren met de leefomgeving (bijvoorbeeld bij afasie)

 

De Niekarkers © 2016-2017